Integritets- och dataskyddspolicy för webbplatsen http://www.hurmaava.se.

Webbplatsen http://www.hurmaava.se respekterar sina besökares integritet och dataskydd och behandlar alla uppgifter konfidentiellt.

Rent allmänt samlar de servrar som webbplatser ligger på vissa uppgifter om webbplatsernas besökare. Detta gäller även för den server som denna webbplats ligger på.

Webbplatsen har inte som syfte att samla in besökarnas uppgifter eller e-postadresser utan deras samtycke.

Dina personuppgifter mottas av:

 • vårt företag och företagets personal
 • den betalningsförmedlare som tar emot din betalning
 • det fraktföretag som fraktar beställningen till dig
 • den redovisningsbyrå som registrerar beställningen i vår bokföring
 • den revisor som verifierar vår bokföring
 • IT-företaget som administrerar vår webbplats

Vi lagrar dina personuppgifter:

 • i fem år i nätbutiken
 • i sju år i e-postarkivet
 • i sju år i bokföringen

Du har följande rättigheter:

 • rätten att granska dina personuppgifter
 • rätten att få dina uppgifter korrigerade
 • rätten att begränsa behandlingen (du kan exempelvis förbjuda marknadsföring)
 • rätten att motsätta dig behandlingen
 • rätten att återta ditt samtycke (du kan exempelvis återta ditt samtycke till marknadsföring)
 • rätten att överklaga till tillsynsmyndigheten

Tänk på att du endast har rätt att ”bli bortglömd” om vi inte omfattas av någon lagstadgad skyldighet att fortsätta behandla dina personuppgifter.

Nedan har du information om vilken typ av uppgifter som kan lagras när du besöker webbplatsen:

1. Webbplatsens servrar samlar in logguppgifter vilka innehåller bl.a. IP-adress, typ av webbläsare (t.ex.
Explorer, Firefox, Chrome), besökstidpunkt och hur länge man är på sidan.

2. Kakor (Cookies)

Du godkänner användningen av kakor genom att använda denna sida.

Kakor är små texxtfiler som sparas på användarens enhet av webbläsare.

Kakor är webbplatsspecifika och har som syfte att känna igen eller betjäna användare. Kakor används exempelvis för riktad reklam. Det finns också olika sociala kontaktknappar och banners som använder sig av kakor (t.ex. faceboook).

Kakor kan exempelvis användas för att känna igen besökare i samband med inloggning.

Det kan även förekomma reklam från tredje part på denna webbplats, och det finns reklamaktörer som använder sig av teknologi innehållande kakor eller spårningsteknologier. Den som vill göra reklam kan därmed få t.ex. följande uppgifter om användaren: IP-adress, vilken webbläsare som används, har t.ex. Flash installerats.

Ofta använder sig reklamaktörer av uppgifterna bl.a. för att rikta sin reklam efter besökaren eller för att känna igen
besökare.

Google Adsense är en av reklamaktörerna som vi samarbetar med. Google är en extern leverantör som använder sig av kakor
för att visa reklam. Google använder DoubleClick-kakor i den reklam som visas på partnersidor. Användare kan stänga av DoubleClick-kakorna i samband med riktad reklam genom att använda verktyget Reklaminställningar.

Det kan även förekomma reklam från tredje part på denna webbplats, och det är möjligt att hamna på sändningslistor genom att följa sådan reklam. Denna sida ansvarar dock inte för de uppgifter som annonsörerna samlar in, och kunden bör överväga huruvida han/hon vill lämna sin e-postadress till annonsören i fråga. Kunden ska dessutom (när han/hon inte vill få några fler e-postmeddelanden) be annonsören att radera e-postadressen från sändningslistan. Mer information om reklam på nätet hittar du på sidan aboutads.info.

Användare har möjlighet att ändra inställningarna i webbläsaren och förbjuda användning av kakor, vilket kan påverka hur internetsidor fungerar.

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG http://www.hurmaava.se är personuppgiftsansvarig.

2. I REGISTERÄRENDEN KAN DU KONTAKTA OSS PÅ ADRESSEN info(at)hurmaava.se

3. REGISTRETS NAMN hurmaava.se:s kundregister.

4. REGISTRETS SYFTE

Personuppgifterna behandlas för fakturering och indrivning, marknadsföring, för att vårda och utveckla kundrelationen samt för statistikändamål. Till direktmarknadsföring används uppgifterna endast enligt gällande lagstiftning. Kunden har rätt att förbjuda användning av kundens uppgifter för direktmarknadsföring genom att underrätta den personuppgiftsansvarige därom.

5. REGISTRETS DATAINNEHÅLL

• Namn • Adress • E-postadress • F3Telefonnummer • Beställningsinformation • Samtycke till direktmarknadsföring • Uppgifter som kunden lämnar i samband med kundrelationen och/eller marknadsföring.

6. REGELMÄSSIGA DATAKÄLLOR

I detta register samlas statistisk information i samband med produktbeställningar och deltagande i tävlingar.

7. UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Den personuppgiftsansvarige kan utlämna kunduppgifter i den mån som gällande lagstiftning medger och kräver.

8. PRINCIPERNA FÖR SKYDD AV REGISTRET

Den personuppgiftsansvariges IT-system och filer är skyddade med i affärsverksamhet allmänt förekommande tekniska skyddsmetoder. Åtkomst till registret kräver ett personligt användarnamn och lösenord, som endast beviljas för den del av den personuppgiftsansvariges personal vars position och arbete kräver detta. Tillträdeskontroll sker i den personuppgiftsansvariges lokal.